Thought for the day


வியாழன், 22 ஜூலை, 2010

உங்கள் ப்ளோகில் டயனமிக் எழுத்து !!

டயனமிக் எழுத்து  உருவாக்கலாமா ?

பறக்கும் எழுத்துக்கள்,சுற்றும் எழுத்துக்கள்,நகரும் எழுத்துக்கள்

பார்த்தோம்,அது என்ன டயனமிக் எழுத்து ? வாருங்கள் ஸ்ரிப்டை

காப்பி பண்ணி பிறகு பாருங்கள்!!!

முதலில்  கொடுத்ததை ஹெட் டாக்ஸ் குள் காப்பி பன்ணவும்.(head ,)


<script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--
var message=new Array("Welcome","To","Geetha's Womens Special","JavaScripts","and More . . .");
var POSTOP=20;
var POSLEFT=40;
var posTP=POSTOP,posTN=-(POSTOP),posLP=POSLEFT,posLN=-(POSLEFT);
var gcount=0;
var count=0;
var bool=true;
var spans=new Array(5);
function Jim()
{
 for(var x=0;x<spans.length;x++)
 {
  spans[x]=document.getElementById('sid'+x);
if(x!=2)
 setSpanID(x);

  spans[x].onclick=DYNAMICSCRIPTS;
// -  JavaScript
 }
  Uncle_Jim_effect();
}
function setSpanID(IDno)
{
 switch(IDno)
  {
case 0:
    with(spans[0].style)
 {
   top=POSTOP;
visibility="hidden";
 }
  break;
  case 1:
with(spans[1].style)
 {
   left=POSLEFT;
visibility="hidden";
 }
break;
case 3:
with(spans[3].style)
 {
   left=-(POSLEFT);
visibility="hidden";
 }
break;
case 4:
 with(spans[4].style)
 {
   top=-(POSTOP);
visibility="hidden";
 }
}
}
function Uncle_Jim_effect()
{
 if(posTP>-20&&gcount<message.length)
 {
  if(gcount==message.length-1)
{
with(spans[2].style)
{
  color="#00ff00";
}
}
  spans[4].innerHTML=spans[3].innerHTML=spans[2].innerHTML=spans[1].innerHTML=spans[0].innerHTML=message[gcount];
  for(var x=0;x<spans.length;x++)
   spans[x].style.visibility="visible";
   spans[0].style.top=posTP;
spans[1].style.left=posLP;
spans[3].style.left=posLN;
spans[4].style.top=posTN;
   posTP--;posLP-=2;posLN+=2;posTN++;
 }
 else if(gcount<message.length)
 {
  gcount++;posTP=POSTOP,posTN=-(POSTOP),posLP=POSLEFT,posLN=-(POSLEFT);
 }
 else if(bool==true)
 {
  if(count>=5)
bool=false;
count++;
 }
 else
 {
  for(var x=0;x<spans.length;x++)
  {
   spans[x]=document.getElementById('sid'+x);
if(x!=2)
  setSpanID(x);
  }
spans[2].style.color="navy";
   clearTimeout('timer');
 }
 timer=setTimeout("Uncle_Jim_effect();",20);
}
function DYNAMICSCRIPTS()
{
  location.replace("http://jdstiles.com");
}
window.onload=Jim;
//--></script>
<style type="text/css">
<!--
body {
  background-color:#fff8dc;
}
span.scripts {
  position:relative;visibility:visible;z-index:3;font-weight:bold;font-size:25;color:#8b0000;
}
a {
color:#000066;
font-size:20;
font-weight:bold;
letter-spacing:3;
}
a:hover {
color:#00ced1;
}
//--></style>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
அடுத்து உள்ளதை பாடி டாக்ஸ் குள் காப்பி பன்ணவும் (body ,)


<span class="scripts" id="sid0" style="color:red;"></span><br />
<span class="scripts" id="sid1" style="color:red"></span>
<span class="scripts" id="sid2" ></span>
<div style="color:navy;position:relative;z-index:4;display:none;font-weight:bold;text-decoration:none;">DHTML Splash Intro Page Check Out: http://jdstiles.com</div>
<span class="scripts" id="sid3" style="color:red;"></span><br />
<span class="scripts" id="sid4" style="color:red;"></span>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 20 ஜூலை, 2010

வைரஸ்

கணினிகளுக்கு தீங்கு விளைக்கும் 6 வித வைரஸ்கள்

கணினிகளைத் தாக்க நாள்தோறும் பல்லாயிறக்கணக்கான வைரஸ்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

1. Boot Sector Viruses:
அதாவது, பூட் செக்டார் வைரஸ் என்பது, நமது கணினியின் BIOS என சொல்லிப்படும் "அடிப்படை உள்ளீட்டு அல்லது வெளியீட்டு முறை" எனும் சிஸ்டம் மீது தான் தாக்குகின்றன. பொதுவாக வைரஸ் வந்ததை உண்ர்ந்தால் உடனே இயங்குதள நிறுவி குறுந்தகட்டை தேடி எடுத்து, மறு நிறுவல் செய்து விடுவோம். அப்படி எல்லாம் செய்தால் இந்த பூட் செக்டார் வைரஸை அசைத்துக் கூடப் பார்க்க முடியாது. நீங்கள் புதியதாக ஒரு HDD வாங்கி வந்து வைத்தாலும் சரி, அதுவும் பாதிக்கப்படும். காரணம் இது தாக்குவது பாதிப்பது எல்லாம் MBR (MBR என்றால் Master Boot Record ஆகும். இது இயங்குதளத்தை கண்டுபிடித்து இயங்க வகை செய்யும்) எனும் தகவலைச் சேமித்துவைத்திருக்கும் BIOS-இன் பகுதியைத் தான். அதனால் BIOS ரெகவரி டிஸ்க் ஒன்று உருவாக்கி BIOS-ஐ மீள்-நிறுவல் செய்து, HDD-இனையும் அழித்து, இயங்குதளம் மீள்-நிறுவல் செய்து தான் கணினியைக் காப்பாற்ற முடியும்.
2. கூடாத நிரல் அல்லது கோப்புகள்:
இந்த வகை வைரஸ்கள், நிரல்களாகவோ அல்லது கோப்பாகவோ ஹார்ட் டிஸ்கில் இயங்குதளத்தின் பார்ட்டீசனில் உட்கார்ந்துக் கொள்ளும். இவை, இயங்குதளம் தொடங்கும் போதே, தானும் தொடங்கி தன் கூடாத செய்கையினால் கணினியை பாதிப்புக்குள்ளாக்கும். அந்த நிரல்/கோப்பு எதுவென்று தெரிந்தாலே, Task Manager கொண்டு நிறுத்திவிடலாம். பின்னர், அழித்தும் விடலாம்.
3. Stealthy Virus:
இவையும் இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட வைரஸ் போலத் தான். ஆனால், இந்த வகை வைரஸ்கள் தனது அடையாளத்தைக் காட்டிக் கொள்வதே இல்லை. இதனால், இதனைக் கண்டுபிடித்து முடக்க/அழிக்க மிகவும் கடினமானதும் கூட. Anti-Virus இருக்கிறதே என தப்புக் கணக்குப் போடாதீர். வேட்டியாடும் Anti-Virus-களிடம் தான் இதன் விளையாட்டே. நீங்கள் வைரஸ் ஸ்கேன் செய்யத் தொடங்கியவுடன் தனது கோப்பிற்கு, ஒரு நல்ல நிரல் என்ற பிம்பத்தை உருவாக்கிவிட்டுத் தானே தற்காலிகமாக முடங்கிக்கொள்ளும். இதனால், Anti-virus-களிடம் இது அகப்படாது தப்பித்துவிடும்.
4. MultiPartite:
இந்த வகை வைரஸ்கள் மேலே சொல்லப்பட்ட மூன்று வகையிலும் சார்ந்தவை. இதனால், இது பாதிக்காத இடமே கணினியில் இருக்காது. இவ்வாறான வைரஸ்கள் பெரும்பாலும் தாக்குவது குறைவாக இருந்தாலும், தாக்கப்பட்டால் பெரும்பாதிப்பு உண்டாகும்.
5. Polymorphic:
பாலிமார்பிக் வைரஸ்கள், தங்களைத் தாங்களே திருத்தி எழுதிக்கொள்ளும் வல்லமைக் கொண்டவை. இதனால் வைரஸ் ஸ்கேன் செய்யும் போது தன்னை ஒரு ஸ்பைவேராகவும், ஸ்பைவேருக்கு ஸ்கேன் செய்யும் போது தன்னை ஒரு வைரஸாகவும் மாற்றிக் கொண்டு பாதிப்பை உண்டாக்கிய வன்னம் இருக்கும்.
6. Macro
மேக்ரோ என்பது, சொல் திருத்திகளில் அடிக்கடி செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஒரு பணியை தானே செய்துக்கொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்படும் நிரலாக்கம் தான். அதையே தீங்கிழைக்கும் ஒரு பணியை இயக்க நிரலாக்கப் படுவது தான் மேக்ரோ வகை வைரஸ்கள். பெரும்பாலும், நமது மின்னஞ்சல் முகவரியில் இருந்து எல்லோருக்கும் மெயில் அனுப்புவது போன்ற சிறு சிறு தொந்தரவு தரும்.

திங்கள், 19 ஜூலை, 2010

வாய்ஸ் மெயில் டூவிட்டரில்இபோழுது வாய்ஸ் மெயில் டூவிட்டரில் நாம் தரலாம்.!!

TWITTER Voice Mail ... CLICK to leave a message !!!

இதில் டூவிட்டரில் உள்ள username ,password , கொடுத்து

sign இன் பன்னலாம் .கொடுக்கப்பட்ட லிங்க் சென்று

எப்படி வாய்ஸ் மெயில் தருவது என்று காணொளி பாருங்க!!